REGULAMENT GENERAL

REGULAMENT GENERAL 

 

A.J.P.S.CLUJ

CIF3745450

Cluj-Napoca,

str.Cuza-Voda, bl.A

Tel /Fax/ Email: 0264-598976 / ajpscluj@ymail.com

 

            REGULAMENTUL DE PESCUIT RECREATIV AL A.J.P.S.CLUJ – 2022 PREVEDERI GENERALE

 

          Prin pescuit recreativ sportiv se intelege pescuitul cu undita sau cu lanseta, in scop de agrement / performanta in baza unui carnet de membru si permis pescar eliberat de A.J.P.S.Cluj conform OUG.85/28.11.2016,Decizia 54/24.02.2017 si Ordinul 60/08.03.2017

 

           Prezentul regulamentare la baza :

a.    Principiile, modalitatile si regulile generale ce trebuie respectate de membrii A.J.P.S.Cluj pentru practicarea pescuitului recreativ stabilit prin legislatia in vigoare, care este afisat, postat la la sediul asociatieisau pe site-ul asociatiei.

b.   Pescuitul recreativ sportiv se practica cu respectarea Ordonantei de urgenta a guvernului nr.23/2008, cu modificarile si completarile ulterioare a legii 317/2009 –si OUG nr.85/28.11.2016 , DECIZIA 54/28.02.2017 si Ordinul 60/08.03.2017

c.    Respectarea Legii Apelor

d.   Principiile si obligatiile de protectia resurselor naturale si conservarea biodiversitatii

sunt prevazute in Legea Protectiei Mediului.

1. Pescuitul recreativ  se practica in bazinele naturale din zona de competenta a A.J.P.S.Cluj, pe baza permisului de pescuit ANPA , de culoare alba , emis de catre asociatiile legal constituite si cu contracte de concesiune in derulare , nominal si netransmisibil, insotit de carnetul de membru cu cotizatia la zi platita la A.J.P.S.Cluj sau a asociatiilor ,cu care AJPS Cluj are incheiate conventii de reciprocitate.

       Membrii altor asociatii care nu au conventii de reciprocitate cu AJPS Cluj pot pescui pe baza taxei de zi in valoare de 80 lei/zi.


       Pescarii care detin premise ANPA de culoare albastra nu au voie sa pescuiasca pe apele concesionate de AJPS Cluj.

             

2.Pentru bazinele piscicole amenajate de catre A.J.P.S.Cluj si populate an de an( lacurile de la Jucu si Gheorgheni ), practicarea pescuitului se poate efectua numai in baza carnetului de membru pescar vizat la A.J.P.S.Cluj ,sau taxa de zi( lacurile ajps ) . La aceste amenajari chiar si cel cuprins in arie protejata se va afisa un regulament de pescuit ale carui conditii sunt cele stabilite de Consiliul A.J.P.S.Cluj.


3.Membrii pescari de la asociatiile care au convenit de comun acord asupra unor conventii de reciprocitate au aceleasi drepturi care reies din protocol.Aceleasi drepturi le au si membrii asociatiei noastre pe apele altor asociatii cu care avem reciprocitate cu respectarea regulamentului acelei asociatii.


4.Modalitatile si conditiile pentru practicarea pescuitului recreativ/sportiv in apele in care A.J.P.S.Cluj are dreptul la resursa acvatica:

a) in apele curgatoare si statoare din zona montana numai cu o singura undita cu un carlig sau cu o lanseta;

b) in apele din zona colinara si de ses cu cel mult 4 undite sau 4 lansete cu maxim 2 carlige / lanseta;

c) pescuitul salmonidelor in apele de munte este permis numai cu momeli artificiale;

d) in apele din zona colinara si de ses, un pescar sportiv poate retine din captura cel mult 5 kg/zi de peste sau numai un singur peste daca greutatea lui depaseste 5 kg.;

e) in apele de munte cu salmonide se pot retine de catre un pescar cel mult 10 bucati in total din speciile : pastrav indigen, curcubeu, fantanel,

f) pescarul sportiv trebuie sa cunoasca zonele instituite pentru protectie, sa respecte marcajele si sa nu deterioreze constructiile existente ;

g) obligatoriu va respecta perioada de prohibitie conform prevederii legale ;

h) pescarul trebuie sa cunoasca speciile de pesti si dimensiunile minime admise si sa elibereze in stare vie capturile sub dimensiune;

i) sa se informeze permanent asupra legislatiei referitoare la pescuitul recreativ sportiv, cu toate modificarile ce vor apare;

j) sa dea sprijin in organizarea competitiilor de pescuit ;

k) fiecare membru al AJPS Cluj va complecta fisa de monitorizare si o va preda la sediul asociatiei pana cel tarziu in data de 15 ianuarie a anului urmator.


5.Reguli de protectia mediului ce trebuie respectate de membrii A.J.P.S.Cluj in practicarea pescuitului recreativ/sportv:

a) sa nu arunce si sa nu depoziteze pe maluri, inalbiile raurilor si in zonele umede, deseuri de orice fel si sa nu introduca in acestea substante poluante ;

b) sa monitorizeze zona in care pescuiesc si sa informeze persoanele si instutiile abilitate asupra tuturor cazurilor de poluare ;

c) sa nu spele autovehiculele in apele naturale ;

d) sa dea tot sprijinul organelor abilitate pentru indepartarea efectelor de poluare si sa acorde sprijin asociatiei in activitatea de evaluare a pagubelor produse prin poluarea apelor in zona de pescuit.

 

6.Reguli pentru respectarea de folosire, protectie si de gospodarire a apelor:

a) pe malurile apelor apartinand domeniului public pescarii sportivi au dreptul de acces liber pentru practicarea pescuitului, la plimbare si recreere, daca nu sunt impuse restrictii afisate in mod vizibil ;

b) este interzisa producerea de prejudicii apelor, albiilor, malurilor, constructiilor, hidrotehnice, lucrarilor si instalatiilor existente in albii.


7.Sanctiunile pentru nerespectarea prevederilor legale sunt de natura contraventionala si penala conform legislatiei in vigoare,

7.A Pescarii care nu poseda permis ANPA de culoare alba vor fi sanctionati conform OUG 23/2008 , Art.58 lit.B


8.Constatarea faptelor ce constituie contraventii si infractiuni si aplicarea sanctiunilor se face de catre personalul cu drept de control si inspectie din cadrul ANPA, de catre ofiterii si agentii din cadrul Politiei Romane, de ofiterii si agentii din cadrul Jandarmeriei, precum si de catre personalul A.J.P.S.Cluj, ce sunt imputerniciti de catre ANPA. In acest sens AJ.P.S.Cluj va incheia protocoale de colaborare si grafice de control privind respectarea pescuitului recreativ sportiv.


9.Persoanele si institutiile de contact pentru semnalarea evenimentelor si ale incalcarilor legislatiei in domeniul piscicol sunt :

a)conducerea A.J.P.S.Cluj ;

b) anpa –filiala Cluj sau Bucuresti

c)personalul de paza si control al asociatiei ;

d)comitetul cluburilor de pescuit ;

e) I.P.J.Cluj si Jandarmeria ;

f) Apele romane

g)Agentia de Protectia Mediului si Garda de Mediu.

            

10.Prezentul regulament poate fi imbunatatit prin observatiile care se pot aduce de catre membrii pescari in scris si vor fi luate in discutie cu prilejul sedintelor cluburilor de pescuit si a Consiliului A.J.P.S.Cluj.

            

11.Membrii pescari din alte judete, posesori de carnete de membru pescar al altor asociatii, pot pescui la A.J.P.S.Cluj, cu respectarea prevederilor din prezentul regulament si a

regulamentului pentru apele amenajate, informandu-se in prealabil de zonele de pescuit si conditiile de practicare a pescuitului pe baza conventiei de reciprocitate semnat cu asociatia din care face parte.

            

12.Bazinele piscicole amenajate si apele colinare si de ses unde membrii pescari ai A.J.P.S.Cluj au acces sunt afisate la sediul asociatiei , fiind vizibile tuturor pescarilor sau pe site-ul asociatiei.

            

Prezentul regulament a fost aprobat de catre Consiliul A.J.P.S.Cluj in sedinta din data de CONSILIUL AJPS Cluj